Privacy Statement

Virtue Assistant neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over je rechten en het gebruik van je persoonsgegevens.

verwerking persoonsgegevens

Virtue Assistant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Virtue Assistant verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Virtue Assistant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Virtue Assistant gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

  • Bezoekersgegevens: op de website van Virtue Assistant -hierna aangeduid als: de Website- worden de bezoekgegevens bijgehouden. Virtue Assistant analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • Betaalgegevens: Virtue Assistant gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, uitsluitend voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Deze gegevens worden beveiligd en zullen nooit met derden worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Virtue Assistant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Virtue Assistant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Virtue Assistant kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Virtue Assistant de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

  • Dienstverleners: Virtue Assistant deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Virtue Assistant correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Virtue Assistant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Virtue Assistant jouw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Virtue Assistant neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Virtue Assistant heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de klantenservice via info@virtueassistant.nl

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtue Assistant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@virtueassistant.nl. Virtue Assistant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtue Assistant, verzoekt Virtue Assistant je om zo snel mogelijk contact op te nemen via https://virtueassistant.nl/contact/. Virtue Assistant zal binnen 4 weken schriftelijk reageren.

Indien je het niet eens bent met de reactie, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Virtue Assistant draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Wijzigingen

Virtue Assistant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Privacy statement van Virtue Assistant

Virtue Assistant ingeschreven bij de KvK onder nummer 78199247, gevestigd aan Delacroixstraat 4, 1328 RD Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Anisha Wagid Hosain – Ramjiawan is de Functionaris Gegevensbescherming van Virtue Assistant. Zij is te bereiken via info@virtueassistant.nl of 085-0041105.